De Bredase overheid, al dan niet aangespoord door politieke achterbannen, streeft naar toename van het aantal jonge en allochtone vrijwilligers in Breda.

De belangrijkste drijfveer daarvoor lijkt een “onevenwicht” van deze doelgroepen in vooral de zorg. Het is jammer dat de gemeente niet de leeftijdsfases en grote levensveranderingen heeft gekozen om nieuwe vrijwilligers te (laten) vinden.

Uit landelijk onderzoek van Bureau voor de statistiek en ook ander onderzoek, blijkt dat deelname aan vrijwilligerswerk en ook aan informele zorg, keurig is verdeeld tussen de leeftijdsgroepen.

Het is wel zo dat mensen in verschillende fasen in hun leven verschillende vrijwilligersactiviteiten verrichten. Wil je de deelname aan vrijwilligerswerk en informele zorg optimaliseren, is het verstandig om vrijwiligerswerk juist op die levenskruispunten aan te bieden (transitiemomenten).

Dat is de verandering die ik graag aan de Bredase politiek zou willen adviseren.