Betreft : Mogelijkheden voor onthaastend groenonderhoud in de gemeente Breda.

Beste Wilbert en Janus,

Gedurende de vakantie zijn we tot ons genoegen terecht gekomen in een rustig deel van Tirol met gletsjers en alpenweiden. Koeienbellen vormen daar het belangrijkste omgevingsgeluid. Een bezoek aan dit arcadische gebied zou voor iedereen zonder meer rustgevend en heilzaam zijn.

In het betreffende gebied staan borden met de waarschuwing dat de koeien er los lopen. Er zijn geen koejongens of boeren. Ze lopen in de bossen, in het het hotelgroen, in de parken in het dorp waar ze bijdragen aan het onderhouden van het gemeentelijke groen. Dat lijkt een grap tot je met de auto in de kudde terecht komt, want de beesten houden er van om zich, net als de mensen over de wegen van de ene graasplaats naar de andere te bewegen. Na een kort moment van bezorgdheid geeft het een heerlijk onthaastend gevoel. Je kunt er echt niks aan doen dat je niet verder kunt tot het de dames belieft een stap opzij te zetten. Als je een cursus handmelken hebt gedaan kun je het wachten nuttig maken. (nur Vollmilch) Het leek ons aardig om u op deze rustgevende ervaring te wijzen. Het leidt uiteraard tot burgervragen.

1. Kan het college het onthaastend karakter van koeien die je (her)kauwend aanstaren met ons zien als een manier om de rust in het stadsverkeer te bevorderen?

2. Ziet het college een experiment met loslopende koeien als een haalbare onderhoudsoptie voor het openbaar groen?

3. Heeft het college al opdracht voor een nieuwe cursus handmelken gegeven?

4. Heeft het college al stappen ondernomen om tot uitvoering te komen en wanneer kunnen we de eerste kuddes in de stad verwachten?

Blog Image

Met vriendelijke groet,

Henk en Ans Haarhuis, burgers van Breda