Ga onderhandelen vrienden van CDA en PvdA

Wat is er toch aan de hand. Zijn we politiek echt niet meer in staat zijn om met elkaar door simpel maar goed en effectief te onderhandelen problemen op te lossen?

Geven en nemen….. niet helemaal je zin kunnen krijgen, dat weet je wanneer de standpunten ver uit elkaar liggen.

Blog Image

Ik heb het over de sluitingstijden van de horeca.
Er is geloof ik niemand in de raad op tegen dat we de kwaliteit van de horeca helpen verbeteren. Het gaat dan om de mogelijkheid tot vier uur nog voldoende gelegenheden te hebben om uit te gaan. Velen vinden de variatie in de bestaande nachtgelegenheden onvoldoende. De kwaliteit en het aantal alternatieven wordt door velen onvoldoende gevonden. Ik ben het met ze eens. Lekker kleppen aan een tafeltje in een bruine kroeg kan nu niet……in elk geval niet na tweeen.

Daarom moet er wat veranderen. Als het niet mogelijk blijkt om een algemene verlenging naar vier uur te realiseren, dan maar iets anders, dat is onderhandelen. Een raadsmeerderheid van 1 zetel met een mini-coalitie vind ik te smal. Ik verzet me ertegen dat met zo’n kleine meerderheid de besluitvorming wordt gerealiseerd. Weliswaar een meerderheid…..dus voldaan aan de democratische regels…..maar…..buitengewoon gevaarlijk en onzeker. Dat is gebleken….D66 wil helemaal niet onderhandelen. Als ze hun zin niet krijgen gaan ze liever terug naar 2 uur en enkele extra nachttenten. Waar is de tijd van de slimme en betrouwbare onderhandelaars van D66……(weemoed smiley). Maar misschien was de PvdA zelf ook niet duidelijk genoeg en heeft de onderhandelingstechniek van de PvdA zelf ook een opknapbeurt nodig.

De VVD speelt helemaal een onduidelijke en schimmige rol.

Blijkbaar duwen en trekken er krachten achter de fracties die op de besluitvorming invloed uitoefenen. Pas op…..daar is niks mis mee…..zolang duidelijk is wie waarom duwt en trekt. Elke partij heeft zijn achterban en dat speelt een rol in de meningsvorming.

Wat ik nou zou willen is……

Dat de woordvoerders toch nog eens bij elkaar gaan zitten.

Kan het CDA begrip opbrengen voor een bepaalde kwalitatieve en kwantitatieve verruiming? Praat daar nou nog eens over…..waar liggen ieders grenzen?
Willen CDA en PvdA het signaal geven dat men er begrip voor heeft dat iets meer gelegenheden toelaatbaar moeten zijn om voldoende uitgaanssferen met elkaar voor elkaar te krijgen?
Kunnen de grote partijen die er toe doen het uiteindelijk echt niet eens worden???

Veiligheid: geen probleem om goede afspraken te maken.
Acoholmisbruik door jongeren: samen aanpakken.
Geen jonge meisjes in de nachthoreca (ook geen jochies)….onmiddellijk samen aanpakken.
Geen lawaaioverlast….bewoners eisen dat….terecht.

CDA collega’s, kom op, dat kunnen we samen beter.
Geef een positief signaal om beter te onderhandelen.
Allebei een beetje gelijk, allebei achter een gezamenlijk voorstel….