Ik heb nooit getwijfeld aan de integriteit van Jan Hoppen, André Lips of Janus Oomen. Ik weiger de integriteit van dit lokaal bestuur in twijfel te trekken. En Jan Hoppen ken ik als een bevlogen ondernemer die zeker als zakenman het onderste uit de kan wil halen; hij doet het wel risicodragend.

Maar tegelijk zal hij graag helpen als er een maatschappelijk knelpunt moet worden opgelost.

Nooit zal ik een voorstel steunen om bouwprojecten stil te leggen vanwege de zware aanklacht van belangenverstrengeling. Tot….iemand met het keiharde bewijs komt dat hij of zij persoonlijk voordeel heeft gehad van een transactie gekoppeld aan een politiek besluit.

Het simpele feit dat actieve Bredanaars in meerdere organisaties actief zijn, kan nooit de bron vormen voor een aanklacht. We moeten als stad dankbaar en blij zijn dat sommige Bredanaars, zoals Lips zich kapot werken voor onze stad. Dat NAC niet ten gronde is gegaan is het gevolg van ongelooflijk veel hele doordachte en verantwoorde acties van het College van B&W. De acterende wethouders waaronder Oomen en Heerkens weten allebei dat hun gezamenlijke inspanning doorslaggevend is geweest voor het oplossen van de NAC problemen.

Niet verwonderlijk dat deze wethouders daarvoor allebei de credits willen. De verkiezingen komen eraan he….

Bij het NAC dossier zal Lips op allerlei plekken gestreden hebben als een leeuw voor de club waar hij zoveel passie voor heeft. Overigens…..in de hitte van de strijd hebben net zo goed andere fractievoorzitters zich in de supportersgroep gestort om uit te leggen wat onze inzet was. Ik mocht er daar ook een van zijn, evenals collega’ s in de PvdA fractie en daarbuiten. Maar…bij besluitvorming en gedachtenvorming ging Andre Lips de zaal uit. Keurig Andre. Zo hoort het.

Jammer dat mensen de politiek op deze manier verdacht maken. Ik doe er niet aan mee. Ik gun het NAC, de stad Breda en ook de Bredase politiek en dus ook Andre Lips en allen met ons dat NAC weer toekomst heeft.

Maar ik hoop net zo goed dat men er mee op zal houden om een even succesvol project als het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling steeds een verdachte klank te geven. Ook uit bevriende politieke kringen wordt te gemakkelijk de vinger gewezen naar volstrekt integere mensen die net als Oomen en Lips zich kapot werken voor de stad.

Laten we deze moedige en ondernemende burgers van alle verschillende partijen verdedigen. Ze maken het verschil!!!! Allemaal voor Breda….