Verzekeringen horen pricipieel dekking te geven voor alle verzekerden tegen dezelfde premie. Ik heb het altijd buitengewoon onrechtvaardig gevonden om mensen met verschillende risico’s andere pemies op te leggen en de dekkingen verschillend te maken.

Geen kans of wens op kinderen: dan verzeker je dat niet….
Iedereen die kinderen wil moet de risico’s daarvan dan maar onder elkaar verdelen.

Oud geworden…dan dubbele premie…..
Jong: laag risico, dan lage premie.

Dingen die eigenlijk niet horen. Verzekeringen horen gelijke dekking te geven tegen gelijke premie, voor mijn part ook nog naar draagkracht.