Video: Als ik zou sterven (ondertiteld).

Video: Als ik zou sterven (nieuw).

As ek zou staerve goeid me ni’ vör d’aaie
mor legd me neer tusse de stiêne van de kaaie
waar da mense van iêl de wereld over gaan
en ‘t leve zingd in alle tale die bestaan
lot me ruste tusse Grieken en Scandinave
lot me slapen onder de stiêne van een ave

As ek zou staerve in m’n leste lengte
ed gin verdriet mor mokt plezier meh m’n leste cente
ik wil gi praalgraf da’s veul te groêt dad eb ek ni’ van doeng
en vör e lijk kost zoê’n affaire te veul poeng
lot me ruste tusse Grieken en Scandinave
lot me slapen onder de stiêne van een ave

As ek zou staerve wild me ni begrave
mor legd me neer onder de stiêne van een ave
da ‘k de stemme uit alle króege kan verstaan
a ‘t leve zingd onder de strale van de maan
lot me ruste tusse Grieken en Scandinave
lot me slapen onder de stiêne van een ave

As ek zou staerve stört dan gin gebede
vraagd ginnen uitleg on de gode van ‘t verlede
waaroem klage, iederiên moet de wereld af
mor ‘t is zoe koud en veul te stil zoê’n deftig graf
a ‘k zou staerve vrinde goeid me ni’ vör d’aaie
lot me rusten onder de stiêne van de kaaie