De PvdA kon niet anders dan de verlenging van de sluitingstijden naar 3 uur als het voorlopig einde van de discussie aanvaarden. De verlenging naar 4 uur ‘s morgens zat er politiek niet in. Een vensteruur markeert het laatste uur. Je mag dan wel de kroegen uit, maar niet meer er in. Behalve de verlenging van de sluitingstijden heeft de gemeenteraad een flink pakket aan handhavingsmaatregelen genomen. Op het gebied van geluid: belofte aan bewoners. Deurbeleid en serieuze aanpak van discriminatie: beloofd aan allochtone jongeren en aan de horeca en politie. Iedere maandag ochtend zullen de betrokkenen met elkaar debriefen wat er in het weekend aan de hand is geweest. Ook terugdringen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren: beloofd aan CDA, B97 en achterban van ouders. Verminderen rommelige en gevaarlijke fietsparkeren in uitgaansstraten. Ook uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen. Iets meer ruimte voor de nachtzaken om met allerlei gelegenheden langer open te mogen zijn overdag. Tenslotte is het horecagebied vergroot. De Mezz hoort er bijvoorbeeld ook bij. Dat is goed voor hun voortbestaan. Het moet wel gebeuren met beroepskrachten vanwege oneigenlijke concurrentie.

Breda wordt hierdoor een betere uitgaansstad. Meer variatie en je kunt een uurtje langer in de eigen kroeg of dancing blijven. Het beeld van de mickey mouse stad moet er echt af. De exploitanten zullen zich snel aan de nieuwe situatie aanpassen en de uitstraling aanpassen bij nieuwe meer uitdagende competitie.

We hebben nog niet voldoende gediscussieerd over de happy hours. Ik ben persoonlijk een voorstander van afschaffen daarvan. Maar het moet wel reeel kunnen. Als er gemakkelijk aan ontsnapt kan worden heeft het geen zin. Afspraken met de horeca moeten dit verminderen en anders moet een verbod overwogen worden.

Jammer dat we de CDA en B97 collega’s hierin niet hebben kunnen meenemen.
Ondanks onze pogingen om tegemoet te komen aan de alcoholproblematiek, bleven onze christelijke collega’s van mening dat de sluitingstijden te maken hebben met het Bengdrinken en indrinken. In onze ogen zijn die problemen juist heel groot op de beruchte plattelandsfeesten.