Blog Image

Henk Haarhuis

Paarse coalitie…nee Nationaal Kabinet

Politiek & Maatschappelijk Posted on 01 Sep, 2012 11:05:18

In het nieuws vandaag de suggestie van een nieuwe Paarse coalitie.

Is dat nou wel een realistische gedachte? Op dit moment zijn er lijkt me geen grote kroonjuwelen te verzilveren. Misschien nog de gekozen burgemeester. Misschien het weghalen van provincies of samenvoegen daarvan. Opschalen van regionale besturen. Processen die al jaren lopen en vanwege de bezuiniging misschien extra sterk in beeld. Had ook al jaren geleden moeten gebeuren.

Interessanter is het nieuws van twee weken geleden. Allebei in problemen hielden Buma (CDA) en Samsom (PvdA) elkaar enigszins bij de hand.

Je kon toen al uitrekenen dat geen redelijke coalitie mogelijk was zonder een van die twee. Als PvdA en CDA erin zouden slagen elkaar niet van tafel te laten spelen was een coalitie zonder die twee niet redelijk mogelijk.

Ik denk dat CDA en PvdA ook in (tijdelijk) veranderde prognose elkaar niet los zullen laten. Nieuw paars is daarmee niet reëel. Overigens…D66 is Europees liberaal en het lijkt me voor de verhoudingen in een kabinet niet gewenst dat je als sociaal democraten je 4 jaar in je eentje kapot moet knokken in een liberaal kabinet. Vooral Europa speelt natuurlijk een belangrijke rol. Geen ruimte de komende jaren voor Euro-scepticisme. Ook de lokale steun voor een breed nationaal kabinet is het beste te realiseren door de grote 4 in een kabinet op te nemen.

Alternatief….met de SP besturen is niet realistisch. SP heeft te weinig ervaring en is te fanatiek, anti-europa en dat moeten we nu niet hebben. Het lijkt het meest aantrekkelijk, maar is niet de verstandigste coalitie.FACEBOOK…..CENSUUR

Politiek & Maatschappelijk Posted on 24 Aug, 2012 10:57:14

Het is niet te geloven. Een document over oude verkiezingsposters is door Facebook van de site gehaald. Eerst bij Geschiedenis24, later bij individuele mensen. Ook van mijn Facebook pagina heeft de facebook organisatie deze poster uit 1971 verwijderd. Ik ben fel tegen de censuur van van Facebook. Inmiddels is bij velen de gewraakte historische poster van de Facebook pagina verwijderd.

Hier staat ie nog eens…..PvdA pleidooi….weg wietpas…

Politiek & Maatschappelijk Posted on 18 Aug, 2012 12:23:13

In de tijd dat ik in de gemeenteraad zat (1997 – 2010) hadden we vaak felle debatten over het voordeur- en achterdeur beleid rond wiet en coffeeshops….

Het motief voor het beleid was de wens om de handel in hard- en softdrugs te scheiden. Daardoor zouden jongeren vooral, minder gemakkelijk het slachtoffer worden van de drugshandel, die uiteindelijk het meest belang heeft bij het verkopen van de duurste producten, cocaïne en heroïne e.d. En die scheiding was succesvol.

De straathandel van drugs was per definitie handel in hard drugs en kon stevig worden aangepakt.

Het rare was natuurlijk dat je wel een paar gram wiet mocht kopen, maar dat aanvoer van wiet en hasj verboden was, en daarmee eigenlijk ook de verkoop. In de tijd dat de bijbel werd geschreven heette dit nog “wonderbare vermenigvuldiging”.

Om het beleid toch uit te kunnen voeren, was het dus nodig om vanuit de politie en Openbaar ministerie net te doen of die aanvoer niet gebeurde; zo je wilt…. gedoogbeleid.

De aanvoer langs de achterdeur van de coffeeshops was verboden en ook het kweken was verboden. Daarmee was dus een nieuwe bron van illegale kweek, een nieuwe criminaliteit geboren. De aanvoer langs de achterdeur werd “gedoogd” maar niet het kweken. Uiteindelijk maakte zich een groep criminelen meester van de kweek- en distributie aan coffeeshops. Mensen in armoede werden gemakkelijk verleid of zelfs gedwongen om kwekerijen op zolder toe te staan.

In de loop van de tijd bleek dat steeds sterkere wiet werd gekweekt. De veredeling en toenemende concentratie van de roesverwekkende stof THC e.d. werd langzamerhand wel een probleem.

Die debatten en politieke twisten gingen over het fundamenteel verschil van inzicht tussen de politieke partijen over de wenselijkheid van coffeeshops.

Het standpunt en de visies van vooral het CDA wijzigde in de loop van de tijd.

Van accepteren van het beleid van scheiding van de soft- en harddugsmarkt wijzigde het CDA zijn standpunt naar kilometercirkels rond coffeeshops, strenger beleid tegen de eigenaren van de coffeeshops, pogingen de openingstijden te beperken. Uiteindelijk durfde het CDA onder de mantel van toenemende intolerantie in de samenleving het aan om te pleiten voor het sluiten van alle coffeeshops. Dat daarmee de enorme verworvenheden van het beleid ook verdwenen lijkt het CDA niet veel uit te maken. Aardig is ook altijd de parallel met alcohol. Over het algemeen zijn CDA’ers goed bestand tegen een glas whiskey extra. Maar softdrugs moeten worden veboden.

Ondertussen heeft nieuw regeringsbeleid alle verworvenheden van het drugsbeleid laten varen. Er zijn passen gekomen voor de gebruikers van softdrugs. de Wietpas…..

De PvdA pleit nu gelukkig weer voor een toleranter beleid.
Ik ben het daarmee eens. Legaliseer alsjeblieft het kweken van wiet, reguleer het en zorg ervoor de voor- en achterdeurbeleid wordt geregeld. Dan kun je ook de sterkte van de producten en het THC gehalte goed sturen.

links: NRC 12 mei 2012; Trouw aug. 2012; PvdA wil legaliseringBreda-Actief blijft open

Politiek & Maatschappelijk Posted on 28 Nov, 2011 19:53:09


28 november 2011

PERSBERICHT

Breda-Actief is en blijft actief voor
inwoners Breda, sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties

Ongeacht de berichtgeving gaan alle activiteiten van
Breda-Actief gewoon door: de uitreiking van de Vrijwilligerspenning, de
cursussen, de sportactiviteiten, de vacaturebank, de maatschappelijke stages en
alle andere geplande afspraken en activiteiten, ook ná 1 januari.

BN/de Stem berichtte zaterdag j.l. dat de ‘de stekker er
uit gaat’. Het bestuur van Breda-Actief acht een zelfstandig voortbestaan van
Breda-Actief niet haalbaar en verschilt daarin van inzicht met het personeel
van de stichting. Zij zien voldoende perspectieven voor de toekomst. Het
personeel wil daarom ook graag álle mogelijkheden, dus ook het zelfstandig voortbestaan,
onderzocht zien.

Breda-Actief stimuleert deelname aan vrijwilligerswerk
en sport
om welzijn en gezondheid in Breda te bevorderen. Inwoners van de
gemeente Breda, vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen kunnen bij ons
terecht met al hun vragen.
————————————————————————————————————————
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Corrie Marijnissen

tel 06- 25510645Nationaal Kabinet….

Politiek & Maatschappelijk Posted on 02 Oct, 2011 11:04:54

Voor wat het voor de toekomst waard is….

Op de Tros Radio op zaterdagmorgen 1 oktober, was sprake van een geheim plan tussen VVD en PvdA. De PvdA zou deel gaan uitmaken van een Nationaal Kabinet met CDA en VVD. (misschien met D66).

Reden zou zijn dat het absoluut noodzakelijk is om als Nederland een andere uitstraling en commitment naar het Nederlandse volk en het buitenland uit te stralen.

De PVV past daar als Eurohater niet meer in.

Ronald Plasterk wrong zich in alle bochten om te vermijden dat hij een directe uitspraak erover moest doen. “Dit kabinet had er nooit mogen komen”…enz…

Wat vind ik daar van…..

Liever nu geen verkiezingen voor CDA en PvdA….

Als het kabinet sneuvelt moet er een tussenkabinet komen zodat de partijen was kunnen aansterken.

Het is dus redelijk logisch dat dat gebeurt…..maar hoe gaat zich dat voltrekken.

Ik geloof toch dat het nodig is om een cordon sanitaire te gebruiken tov de PVV.

In de Tweede Kamer heb ik met Ans op 29 september gehoord welk opgewonden geroezemoes er door een zaal jongeren gaat wanneer Wilders binnenkomt. Ze herhalen daarbij de meest uitgezonden kreten uit het tv nieuws.

http://www.radio1.nl/terugluisteren/tijd : ZATERDAG 1 OKTOBER 11:11 UUR, NA HET NIEUWS.Toeristenbelasting

Politiek & Maatschappelijk Posted on 02 Oct, 2011 10:02:50

Breda heeft jaaaarenlang geen toeristenbelasting geheven…..waarom eigenlijk niet? Dat is in andere steden heel erg normaal…
De reden is, bij mijn herinnering dat er een soort “herenakkoord” was met Holland Casino Breda dat zij een sponsorbedrag aan evenementen zouden schenken, waardoor toeristenbelasting niet nodig was. Ik ben benieuwd of de gederfde potentiële toeristenbelasting nog altijd dezelfde waarde heeft als het bedrag dat Holland Casino op dit moment aan sponsoring van evenementen besteed.
Overigens ook met dat sponsor bedrag is het niet zo raar om 15 jaar na dato de zaak nog eens na te rekenen en te herzien.85 Sociaal Democratische Jongeren geslacht door rechtse extremist

Politiek & Maatschappelijk Posted on 24 Jul, 2011 12:41:20

In 2009 heb ik op deze weblog al mijn enorme zorg geuit over de navolgers van partijen als PVV en hun extreme voorlieden als Geert Wilders. Bosma heeft het toen zelfs letterlijk gezegd….”rode sociaal democratische neuzen afhakken.”
Wilders roept niet letterlijk op tot daden als in Oslo, waar 85 jongeren van sociaal democratische achtergrond werden geslacht. De dader was wel een sympathisant van het gedachtengoed van Wilders. De manier waarop Wilders expliciet de PvdA opzettelijk belachelijk maakt, geeft ruimte om te denken dat het ook niet zo erg is om een sociaal democraat stevig aan te pakken. Hij heeft totaal geen respect voor wie dan ook en dat roept mensen die wel een zieke geest hebben, maar niet de retorische gaven van Wilders op, om dit soort daden te plegen. Hij creëert de glijbaan die mensen tot dit soort daden brengt, maakt het iets aanvaardbaarder want ze zijn toch al belachelijk en verwerpelijk en een plaag voor de samenleving.
De politici van CDA en VVD zeggen nu ook,…best een aardige vent die Wilders, goed mee te werken.. kortom….als de navolgers van zijn gedachtengoed een keer een beetje uit de band springen….niks mis mee. Moet een keer kunnen. Net als Wilders zullen ze hun “afschuw” uitspreken en zich haasten om te zeggen dat het geen pas heeft dit te koppelen aan de PVV of Wilders……natuurlijk niet.
Maar het wachten is op een soortgelijke rechtse aanslag in Nederland, in navolging tot wat Wilders niet zo erg vindt…de importeurs van Arabisch stemvee een beetje (laten) sarren en martelen….
Ik was bang van Wilders en zijn opvattingen en blijf dat voorlopig, tot ons volkje stopt met het steunen van dit soort populistische politieke filosofie. De buik regeert en niet het hoofd.
De situatie zoals nu lijkt op de periodes voorafgaand aan Kristallnacht en de Batholomeusnacht. De geest van het volk wordt rijpgemaakt…..Op een bepaald moment kan niemand de geesten meer temmen die worden “vrijgemaakt”om de wensen van het volk te volgen!!! Barrabam!!!

Persinfo over OsloDalrymple

Politiek & Maatschappelijk Posted on 12 Jun, 2011 23:53:03

Discretie en voorzichtig met heftige emoties….Détournement de pouvoir

Politiek & Maatschappelijk Posted on 06 Jan, 2011 17:35:01

Het is zeer onverkwikkelijk om vanuit een dubbele positie als volksvertegenwoordiger dingen op de ene plaats te bepalen die op een andere plek effect hebben.
Juist om die reden zou in mijn ogen de positie van Tweede Kamerlid en Raadslid in een gemeente onverenigbaar moeten zijn. Immers, de Tweede Kamer en de Provinciale Staten bemoeien zich indirect met het beleid van de gemeenten. Dat blijkt uit de activiteiten van het onlangs gepromoveerde VVD kamerlid Klaas. Door zijn amendement in de Tweede Kamer “regelt” hij het beëindigen van lokale bekostiging en kan daardoor weer een ander lokaal project torpederen. Door die handelwijze beïnvloedt hij actief de autonomie van de gemeente. Dat heet volgens mij détournement de pouvoir.
De positie van Raadslid, Statenlid, en Tweede Kamerlid tegelijk zou dan ook tot de onverenigbaarheid van functies moeten worden gerekend. Een volksvertegenwoordiger moet slechts van één vertegenwoordigend lichaam gekozen lid zijn.Registratielijst

Politiek & Maatschappelijk Posted on 20 Dec, 2010 00:43:05

De directeur van het Amsterdamse kinderdagverblijf was eerder verdacht.
Blijkbaar geeft een VOG onvoldoende informatie.
Niet voor niets moet er ook een registratielijst komen….Kakofonie

Politiek & Maatschappelijk Posted on 17 Dec, 2010 01:11:09

Kakofonie

De tijden zijn in zoverre interessant dat ze kakofonisch zijn’ je moet bijwijlen je oren dichtstoppen tegen het tenhemelschreiende geblabla van de muezzins van de eeuwige vergelding in het ene oor en dat van de filistijnen van het geperoxideerde ressentiment in het andere.

Geüpgradede Hoekse en Kabeljauwse twisten: de shoarmabakkers versus de aardappeleters, allen met vuvuzela’s bewapend’ hun zuurstofarme hersentjes verkleinen je wereld en brengen haar binnen de afrastering van hun woestijngod of hun karikaturale weergave van joods-christelijke axioma’s en verlichtingsidealen.

Die boeroepers nemen het licht juist weg met hun stijlmiddelen van de provocatie en de daarbij behorende inflatoire hyperbolen, terwijl de man in het midden, de verdediger van de orde, mijmert over een vreedzame stadssamenleving zoals bijvoorbeeld het Oost-Galicische Lemberg eens was.

Lemberg, dat multinationale en multilinguïstische Habsburgse babylon, die co-existentie van Asjkenazim, Roethenen, Polen, Duitsers, Armeniërs – door en door tolerant uit noodzaak en goede wil, laisser faire opgetuigd met een civilisatorische missie en een architectonisch mozaïek van gotiek, neoclassicisme en art deco.

Nochtans werden de tijden ook toentertijd interessant en viel de stad achtereenvolgens toe aan het gerestaureerde Polen, nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie – haar namen waren Lemberg, Lwów en Lviv, de Polen en Armeniërs waren verdreven en de Joden uitgeroeid.

Hun huizen werden nu bewoond door Oekraïners’ enigszins beduusd namen zij die verrukkelijke, lege stad in. Lemberg werd het failliet van de vroegtwintigste-eeuwse multiculturaliteit, alleen zijn begraafplaatsen spreken nog in vele talen.

Wie zullen straks de halflege flatwijken van Amsterdam, Culemborg dan wel Gouda innemen als hun bewoners zijn verjaagd door de dompteurs van de thymotische woede, wier dromen de nachtmerries van de eerste-, tweede- en derdegeneratieallochtonen zijn?

Opzichtig negeren zij die wet van consciëntieus bestuur die door het taoïsme wordt gepostuleerd: regeer de staat zoals je een klein visje bakt (behoedzaam).

Vorig jaar had ik 52 fout, nu 18…..dat voelt toch beter.Scheeuwen

Politiek & Maatschappelijk Posted on 20 Nov, 2010 11:10:29

Schreeuw om cultuur.
De mensen die werken in cultuur leggen vast hoe deze samenleving zichzelf voelt. Wat je hoort..als je wilt weten wat mensen in onze era mooi vonden. Cultuur creëert geschiedenis en verbeeldt. Cultuur loopt vooruit of registreert. Het is niet genoeg om dat te beperken tot uitingen die door marktpartijen worden gefinancierd. Cultuur heeft een eigen eigenwijze opdracht. Die betalen we samen.
Een wereld zonder dans, zonder de tonen van Bach, zonder de gymnopède van Satie, zonder Jazz, zonder opera zonder omroepkoor is ondenkbaar. Het kost geld en dat is ook nodig.
De geschiedenis heeft documenten nodig die weergeven hoe de werkelijkheid en de verbeelding waren.

Bezuinigen moet…dat besef ik ook wel.
Moet je dat niet eerder zoeken in minder politie, minder gevangenissen, minder levenslange opsluiting? Minder wraak, meer realistische straf. Misschien ook wel een pas op de plaats in inkomensontwikkeling. Collectief nemen om collectief te besteden. Vermindering aftrek hypotheekrente, betaald in de spits rijden.. Maar wel eerlijk en solidair.Faits divers van een regenachtige novemberzondag 12 november….

Politiek & Maatschappelijk Posted on 14 Nov, 2010 13:12:32

PVV
Het was onmogelijk een zekere glimlach te onderdrukken toen de PVV’er Lucassen bleek een iets andere historie te hebben dan Wilders dacht. Althans….dat moeten we aannemen, Wilders is te slim om deze man binnengehaald te hebben wanneer hij de geschiedenis van de man had gekend. Of het kabinet daarmee in gevaar is….dat is op dit moment niet te overzien. Wat moet Wilders nu doen?
Het moreel gezag van de PVV staat op het spel. Wanneer Lucassen in de fractie blijft is er reden om aan te nemen dat Wilders langzamerhand de schaapskleren afschudt en laat zien wat zijn beweging echt is. Kan hij zijn politieke éénmansvereniging blijven controleren? Maar dat niemand hem heeft gewaarschuwd is toch vreemd. Inmiddels een lijstje van acht PVV’ers met een vervelende achtergrond. Nederland staat echt te kijk met een parlement met dit soort bedenkelijke types.

Buitenhof
In Buitenhof een gesprek met Nobelprijswinnaar, de Indiase econoom
Amartya Sen.

Mensen hebben meerdere identiteiten. Daar is niks mis mee, ook niet met een identiteit als Nederlander…We moeten uitkijken onnodig mensen te demoniseren. Hij heeft het liever over propaganda dan over populisme. Je moet vertrouwen in een volk houden en het redelijk denken en willen van de meeste mensen.

Nationaliteitsgevoelens kunnen de identiteit van een volk vergroten of verkleinen: In de WOI , beperkte de nationaliteit de identiteit. Let dus op bij identiteiten of deze de blik verruimen of verkleinen. Dan is de nationale identiteit gevaarlijk. Maar het kan ook een volk vergroten als ze ich Nederlander voelen en daarmee alles verenigen wat in Nederland is.
De identiteiten van West Europa, bijvoorbeeld Groot Brittannië zijn opgebouwd vanuit grote bevolkingsmigraties. Zo gaat nou eenmaal de geschiedenis.

Teun de eierboer
In Antwerpen vonden we enige tijd geleden het beeld van Teun De Koekeloer vonden. Ik was altijd van plan nog eens in de achtergrond te duiken.Een aardige geschiedenis. Teun vertolkte de gevoelens van het volk…
Dat hem als woordvoerder kan nemen…
Er zijn in meer steden dit soort bliksem-afleiders…
Bijvoorbeeld in Rome zijn er een aantal z.g. statue parlanti..sprekende beelden.
<!–
WriteFlash('http://fotogallerij.teundeeierboer.be/#2‘);
//–>http://fotogallerij.teundeeierboer.be/#2PVV nee

Politiek & Maatschappelijk Posted on 04 Sep, 2010 15:15:18

Bizarre ontwikkelingen in de onderhandelingen.
Ik had me bijna neergelegd bij het onvermijdelijke. Vrijzinnig Nederland had zich al bijna opgemaakt voor een nieuwe taal tegen de retoriek van Wilders. We hadden ons al in de stoelen vastgegespt in afwachting van een rechts regeerakkoord, “om de vingers bij af te likken”.
En dan blijkt uiteindelijk toch dat we koersen naar een VVD – PvdA – CDA kabinet.
Bijna onvermijdelijk. Iedereen neemt een deel van de vertaling van de ellende op zich en houdt de achterban in toom.

Nu de volgende stap in de onderhandelingen.PVV…door Frans Leijnse

Politiek & Maatschappelijk Posted on 21 Aug, 2010 09:38:05

Een uitstekend artikel van Frans Leijnse over de PVV.

De auteur is universiteitshoogleraar
van de Open Universiteit en lid van de
Eerste Kamer voor de PvdA. Hij betoogt
dat de vorm die het informatieproces
heeft aangenomen, dreigt uit
te lopen op het door CDA en VVD legitimeren
van dubieuze opvattingen.
Dat geeft ruim baan aan de PVV, de
electorale concurrent bij uitstek van
‘redelijk rechts’.

Hij verwijst naar de historicus Paxton.
Deze heeft een analyse instrument ontwikkeld om kenmerken van nationaal socialisme en fascisme te analyseren.VVD-PVV-CDA

Politiek & Maatschappelijk Posted on 01 Aug, 2010 10:53:16

Terwijl er volgens Pechtold nog diverse mogelijkheden bestaan voor parlementaire meerderheden, LIJKT Rutte met verdachte eeuwige glimlach en gladde slangachtige toelichting, te hebben gekozen voor een gedoogkabinet met Wilders als grote steunpilaar. Dan is er een gedoogkabinet met de partij die de helft van zijn aanhang verloor (CDA) die de helft van het kabinet levert…
Die steun van 1 zetel meerderheid (76) en geen meerderheid in de Eerste Kamer, komt dan van een Partij met 1 lid….
Heb je dan niet de leiding van het land slim in handen gegeven van een Grote Leider met een afschuwelijk gedachtengoed….
Waar is die VVD waar we vroeger schouder aan schouder mee stonden in de tijd van de Centrum Democraten? Waar is die VVD van vrijheid voor iedereen??
In een regering met steun van een man die Law and Order in het land wil afpersen….
Wat heeft een liberaal daar nou mee te winnen??

Wat heeft het CDA er nou mee te winnen dat ze gesteund, gedoogd wordt door iemand die de vrijheid van godsdienst fundamenteel aantast. Of komt het het CDA stiekem wel goed uit….een beetje boe tegen de Islam…..een moderne kruistocht.
Zou het CDA stiekem de vrijheid van godsdienst vooral voor de eigen geloofsrichting willen reserveren. Dus als iemand anders de Islamieten wegjaagt en je hoeft het zelf niet te roepen komt dat heimelijk beter uit…..? Ik mag zo pervers niet denken van mijn eigen omgeving….maar ik moet wel, want ik zoek naar een verklaring voor het meest ongerijmde dat bijna staat te gebeuren….OF…..

Is ook deze verkenning een onderdeel van een veel te lang theaterstuk??
Is het hele spel bedoeld om Verhagen expliciet te laten terugroepen door Lodders en Aantjes? Een lachende Verhagen die handenschuddend en schouderkloppend, contrecoeur tegen Geert moet zeggen dat in het democratisch proces de achterban van het CDA hem dwarszit…..Hij kan niet anders…..sorry Geert…wat hadden we het eigenlijk mooi voor elkaar samen….ze snappen het niet….maaaaar ik kan niet met je verder.

Moet Rutte worden teruggeroepen door de sociale krachten in de liberale partij…??

Krijg ik misschien toch nog gelijk??
Zit Cohen al lijstjes te maken van wat ie allemaal binnen wil halen door…..tot morgen of overmorgen een middenkabinet af te wijzen?? En weten Verhagen en Rutte al lang hoe het nieuwe kabinet met de PvdA er uit gaat zien??
Als je stevig minderhedenbeleid wilt…toch maar Albayrak?
Dan heeft mijn stem straks echt meerwaarde.
Mijn kabinet.. stevig, solide, zware meerderheid, getemperd maar sociaal beleid….
Schiet op jongens…het land wacht….

Enne….als dit er toch nog uitkomt heb ik een verdomd goede fles wijn verdiend en zal ik met genoegen er een prachtige tournedos Henry IV bij bakken. Met gedoogsteun van mijn familie.

Maar liever nog paars-plus….dan verlies en koop ik wel prachtige wijn…erg he…VVD-CDA-PvdA

Politiek & Maatschappelijk Posted on 24 Jul, 2010 13:24:30

De analyses in de Stem zijn zo gek nog niet.
Welke landelijke partij wil na vier jaar te zijn weggehoond en beschimpt door mijnheer Wilders c.s., in een kabinet? Zo werkt toch de politieke mores niet?
Het lijkt me eerlijk gezegd ondenkbaar dat er een kabinet met de PVV, zelfs met gedoogsteun zou ontstaan. Dit land is helemaal niet gebaat bij een kabinet met de PVV. Overigens zijn landen, zo blijkt uit een onderzoek, helemaal niet gebaat bij welk rechts kabinet ook. Liberaal-links is het meest vruchtbaar, en het meest sociaal.
Ik houd het voorlopig op een kabinet VVD-CDA en PvdA.
En dat wordt ook helemaal geen akkoord op hoofdlijnen, maar een goed dichtgetimmerd akkoord. Niemand mag eruit weg kunnen lopen, iedereen moet naar de achterban de keuzes kunnen uitleggen.

Het beste kabinet zou overigens nog altijd paars-plus zijn.
En als de onderhandelaars slim zijn, gebruiken ze zo’n kabinet ook om voor de langere termijn piketpalen te slaan. Je hoort er niks van, maar we hebben een grote bestuurlijke heroriëntatie nodig.

Zo’n kabinet kan bestuurslagen slopen. Provincie weg en Waterschappen weg.
Nieuwe, grotere bestuurlijke regio’s rechtstreeks onder Europa.
Teruggrijpen op de landsdelen van Pronk bijvoorbeeld….

De aanzet voor zulke grootschalige bestuurlijke veranderingen kun je denk ik het beste realiseren onder druk van bezuinigingen. En met de plattelandsbelangen van het CDA erbij krijg je het sowieso niet gedaan. Dus paarsplus….als meest gewenst.
Maar een middenkabinet als meest waarschijnlijk.Uitbuiting!!! schande

Politiek & Maatschappelijk Posted on 11 Jul, 2010 16:34:12

Ik ben woedend op de schoonmaakbranche.
Ze kunnen er echt niks aan doen die werkgevers, zeggen ze….de markt dwingt hen tot contracten die onuitvoerbaar zijn. Wat een bullshit.

Het gevolg is dat werknemers 3,5 uur in dienst worden genomen om voor 4 uur werk te verrichten. Anders kan het knelcontract niet worden uitgevoerd. Dan zou er geen winst meer worden gemaakt. Ja, je moet wel als baas.
Tot overmaat van ramp krijgen mensen in de branche vaak van hun werkgever onvoldoende materiaal om het schoonmaakwerk goed te doen. Ik heb een voorbeeld gezien van 1 fles schoonmaakmiddel voor toiletten waar ze twee maanden mee moesten doen.

Laagbetaald, teveel werk en onvoldoende materialen….geen zin….voor jou tien anderen.

Daar kan ik echt voor naar den Haag gaan…..
Erger is dat overheden en grote bedrijven met veel kantoren meedoen met deze praktijken. Ze hebben besloten om de schoonmaaktaken te outsourcen aan een bedrijf. Ze zoeken het goedkoopste contract tegen de beste voorwaarden.
Uitbuiting is het gevolg. Ik hoop zo dat de gemeente Breda hier niet aan meewerkt. Anders moet deze grootste werkgever van Breda maar weer zelf schoonmaakpersoneel in dienst nemen.

Ooit werkte ASITO voor de Vrijwilligerscentrale.
Alle werkzaamheden waren tot de seconde beschreven. Maar ze waren er ‘s avonds, geen enkele binding met het werk. Klachten waren ingewikkeld.
Na een tijdje hebben we besloten om gewoon Vera in vaste dienst te nemen.
Die is nu al weer 15 jaar in dienst. Zo’n contract zal vast wel iets meer kosten dan de knelcontracten bij ASITO. Maar zij is er wel lekker overdag, spreekt het personeel, weet wat er aan de hand is, komt ook eens een handje toesteken, doet boodschappen en de was….ze is een zeer gewaardeerd lid van ons team.

Doe mij maar Vera met een gewoon fijn arbeidscontract.Ik stem uiteraard PvdA…

Politiek & Maatschappelijk Posted on 05 Jun, 2010 15:55:20

Geachte heer Haarhuis,

Woensdag 9 juni gaat Nederland naar de stembus. Het gaat écht ergens over.
Krijgen we een kabinet Rutte met vicepremier Wilders of een kabinet Cohen?
Kiezen we voor een aanpak die leidt tot tweedeling? De aanpak van een kabinet
met de VVD en PVV waarin doorsnee gezinnen honderden euro’s koopkracht
verliezen, waarin we tweedeling in de zorg en tussen mensen krijgen? Of kiezen
we voor een aanpak waarin de hoogste inkomens wat meer bijdragen dan een
doorsnee gezin, waarin we samen werken aan een sterker en fatsoenlijker
Nederland. Wij kiezen voor dat laatste!

Ik heb mij drie maanden geleden met volle overtuiging kandidaat gesteld als
lijsttrekker voor de PvdA. Omdat ik geloof dat we Nederland sterker en
fatsoenlijker kunnen maken. Omdat ik vind dat we de rekening van de crisis
eerlijk moeten delen. En omdat ik ervoor wil zorgen dat iedereen zich thuis
voelt in onze samenleving. Omdat ik wil dat iedereen zijn of haar talent kan
ontwikkelen en mee kan doen. Iedereen telt mee!

Het alternatief is een rechts kabinet dat, eventueel met steun van de PVV, hard
en kil gaat bezuinigen en de tweedeling in onze samenleving vergroot. Dat wil
ik koste wat kost voorkomen. De bezuinigingen van zo een kabinet treffen gewone
gezinnen die het al moeilijk hebben extra in hun portemonnee en zullen het
klimaat in ons land nog verder verharden. Dat is niet het Nederland dat ik wil.
In deze tijden hebben we juist iedereen nodig en moeten we verschillen
overbruggen door bindend leiderschap.

Iedere stem kan het verschil maken. Uw keuze op 9 juni bepaalt de weg die
Nederland de komende jaren inslaat. Dat kan de weg zijn die gebaseerd is op
roekeloze bezuinigingen die het beginnende economische herstel kapot maken en
verschillen uitvergroot. Of het kan onze weg zijn, die in deze moeilijke tijden
juist investeert in mensen door sociaal en fatsoenlijk beleid.

We hebben nog precies 5 dagen om zoveel mogelijk mensen er van te overtuigen op
9 juni PvdA te stemmen. De urgentie is groot. De strijd tussen de PvdA en de
VVD is nog lang niet gestreden. Veel mensen zullen pas de komende dagen
beslissen op welke partij ze gaan stemmen. Daarom wil ik u vragen om uw
vrienden, familie en kennissen te e-mailen, te bellen of persoonlijk uit te
leggen waarom u op 9 juni op de PvdA gaat stemmen en wat er deze verkiezingen
op het spel staat.

Wij zullen tot de laatste minuut campagne voeren om Nederland duidelijk te
maken wat de keuze is. We zullen alles uit de kast moeten halen. Samen kunnen
wij ervoor zorgen dat we een prachtig resultaat behalen en de komende jaren aan
het Nederland kunnen werken waar wij in geloven. Ik reken hierbij op uw steun!

Met een vriendelijke groet,

Job CohenTripoli..hou op

Politiek & Maatschappelijk Posted on 13 May, 2010 11:50:40

De mediacratie heeft nu onaanvaardbare vormen gekregen.
Een vliegtuig boort zich in de grond, afschuwelijk.
Waarschijnlijk zijn meer dan 60 Nederlandse doden te betreuren….

Daar had bij het moeten blijven.
Ik word onpasselijk bij de aanblik van een jochie van acht, net uit een ramp gerukt. Zijn ouders zijn dood. Dan is het weer een meisje, dan weer een zuid-afrikaantje, dan weer een jochie…voortdurende speculaties, camera op zijn gezicht….griezelig. Ongepast.

Hugo Borst heeft groot gelijk. Ophouden met dat nieuws. Als er geen nieuws is, dan niet.Klaas Komt….

Politiek & Maatschappelijk Posted on 21 Mar, 2010 14:55:25

Klaas komt…Man van de BSW !
Dat is vertrouwenwekkend.
Als je deze foto ziet ben je toch benieuwd naar het programakkoord.
Groen links in het rood.
VVD in het BSWNieuwe stemmachine NEDAP

Politiek & Maatschappelijk Posted on 10 Mar, 2010 15:40:44

Als voorzitter van een stembureau, vond ik het verdwijnen van de stemcomputers destijds in mijn ogen volstrekt belachelijk. Het was vermakelijk hoor…de gedachte dat piratende radioamateurs om de hoek zouden kunnen loeren en die met heeeel veel ingewikkelde machinaties heel misschien zouden kunnen zien wat iemand stemde???? Met welk belang?? Echt nieuws voor Nico Schapendonk: radio amateurs vinden uit dat Henk Haarhuis op Heerkens heeft gestemd…..of nog erger, dat ie op zichzelf heeft gestemd….Nee dat is een scoop zeg…

nieuw type stemmachine

stemmen met touchscreen en reçu

Inmiddels zijn aan het systeem van stemmen zelf de nodige verbeteringen en vernieuwingen aangebracht. Langere openingstijden, perfect.
Overal stemmen in een willekeurig stembureau is natuurlijk prima. Iets minder romantisch voor de leden van het stembureau, maar veel meer vrijheid voor de kiezer.
Ook de verplichte identificatie vind ik persoonlijk een enorme verbetering, net als de ID bewijzen voor volmachten. Nog altijd niet perfect, maar veeeel minder fraudegevoelig.

Er schijnen nu stemmachines te zijn die na het bevestigen voor de “klant” een klein bonnetje uitdraaien. Ter controle. Dat bonnetje gaat in een envelopje en dat wordt in een stembus gedeponeerd. Controle langs twee kanten. Kun je ‘s avonds tellen eventueel en anders enkele willekeurige stembureaus controleren….

Wat zouden die machines kosten? Kunnen die er al in juni zijn??
Onmiddellijk doen.

En dan nog iets….het stemmen van oude mensen…werkelijk te zot voor woorden.
Ik vind dat de stembureau voorzitter een bepaalde mate van autoriteit zou moeten hebben om iemands identiteit vast te stellen. Een oud mensje terugsturen met haar id kaart die een maand of twee is verlopen, schaam je Nederland. Zorgvuldigheid prima. Maar mag er nog een beetje gezond verstand en menselijkheid in blijven???

Mensen niet met tweeën toelaten: helemaal akkoord.
Mensen meer dan twee machtigingen laten gebruiken: schande. Nooit accepteren.
Enige vorm van billijke souplesse bij de vaststelling van de identiteit…..ja, voorzitters van de stembureaus machtigen goede afweging te maken.

Tenslotte…..een gordijntje lijkt me voor de privacy nuttig.Niet dood maar gewoon vergeten

Politiek & Maatschappelijk Posted on 27 Feb, 2010 11:11:40

De Stem van 27 februari. Paginagroot herdenken van de raadsleden van de afgelopen 4 jaar. Ik sta er niet bij.

Het is toch wel pijnlijk moet ik bekennen. Woedend ben ik eigenlijk. Niet eens de moeite om mij te herinneren. Toch twaalf jaar geprobeerd verbindend te zijn. En ik denk succesvol.

Blij toch omdat Schapendonk aan mijn foto na twaalf jaar gemeenteraad niet een lullige belediging heeft gekoppeld. Beetje beledigd dat ik er niet gewoon bij sta.
Laatst bleek uit een onderzoek naar bekendheid van politici dat 5% van de Bredanaars mij persoonlijk kende. Daar kun je tevreden over zijn. Toch meer dan 9000 mensen. Met plezier gedaan hoor die twaalf jaar. Acht jaar mijn fractie als fractievoorzitter mogen dienen.
Zeer nauw betrokken geweest bij het onstaan van de griffie en het dualisme. Ook mijn stempel mede gedrukt op benoemingsproces van Peter van der Velden, Nico van Mourik en Toine Teunis. Heeft namens de PvdA stevig veiligheidsbeleid ingezet. Preventief fouilleren was mijn voorstel. Ook de vergadercyclus naar 6 weken was een idee van mij. Aan het begin intensief betrokken geweest bij de ligging van het HSL tracée. Voorkeur kreeg uiteindelijk het plan waarbij aan de zuidkant van de stad nog een ontwikkelingsgebiedje (de Spie) zou ontstaan. In de fractie steunen van NAC krachtig gesteund. Met anderen in het hol van de leeuw bij de supporters de grenzen aangegeven.
Wat ook een idee van mij is geweest is een eigen budget van de gemeenteraad waardoor ze ook zonder beroep op begrotingswijzigingen konden tegemoet komen aan bijzondere wensen of tussentijdse knelpunten. Ik mocht ook na een aantal pittige overleggen ook het Cruijfcourt Haagse Beemden voorstellen. De gedachte over de ontwikkeling van het beheer van het Chassée gebied door een grote vereniging van eigenaren. Als volksvertegenwoordiger opgekomen voor mensen en groepen bij knelpunten.
Met genoegen denk ik terug aan de samenwerking met heel veel ambtenaren op het stadskantoor. Ik heb met succes geprobeerd altijd de verbinding tussen gemeentehuis en stadskantoor in stand te houden. Altijd mijn oor en oog open gehouden voor de dingen die daar speelden.

Ik was geen gewiekst debater. Niet de grootste clown. Wel bijgedragen aan degelijk bestuur.

Laatste half jaar tot mijn ongenoegen zeer gehinderd soort een gecompliceerde beenbreuk. Daardoor misschien minder zichtbaar…maar niet uitgegumd, niet opgelost en mijn naam staat als gelukkig als aanwezig bij bijna alle vergaderingen waar ik bij hoorde te zijn.

Op plaats 25 van de kieslijst, maar met deze ervaring heb ik de neiging als ik genoeg voorkeur voorkeurstemmen krijg, het toch te doen.Rutten…..zonder belastingverlaging niet in Colleges

Politiek & Maatschappelijk Posted on 30 Nov, 2009 11:17:18

Wat een grote woorden…..
Ik dacht dat we lokale verkiezingen gingen houden in maart.
Is dat nou nieuwe politiek om bij voorbaat al deelname aan colleges uit te sluiten die niet voor belastingverlaging gaan???
Daarnaast is belastingheffing ook nog eens stevig aan grenzen gebonden, overigens terecht.
Maar wat gaat onze lokale VVD daar nu mee doen???
Alsof stijging van de lastendruk een soort wens van een politieke partij zou zijn….
In Breda is de stijging van de lastendruk zeeeeer beperkt geweest.
Als je daaraan sterk gaat tornen, dan breng je het ten laste van solidariteit, van economische projecten, cultuur, onafhankelijk leven en werkgelegenheid, veiligheid of kies maar iets anders.
Lastendruk moet passen bij de ambitie die je samen hebt.
Daar moet je het over hebben. Dan volgt de vraag waar je het vandaan haalt.
En dan ga je altijd bescheiden en voorzichtig met lasten om want het is het geld van je burgers.Buurtvaders en veiligheid

Politiek & Maatschappelijk Posted on 29 Sep, 2009 20:57:27

Vroeg in de avond bespreken de buurtvaders de knelpunten in hun gebied. Daarna gaan ze de straat op. Rondlopen in de wijk, maar ook langs vaste plekken. Ze durven iedereen aan te spreken, iedereen heeft respect voor ze. Van kleine jochies tot vaders en moeders, iedereen groet de buurtvaders als ze op straat zijn. In hun werk komen ze ook veel verschillende problemen tegen. Om 23:00 uur spreken ze een knul aan. Wat hij op straat deed zo laat…..En dan blijkt verrassend een heel andere reden dan je zou verwachten. Zijn zusjes mogen eerst huiswerk op de computer maken. Hij is pas daarna aan de beurt. Reden voor de buurtvaders om hun activiteiten te verbreden naar bijvoorbeeld een mogelijkheid om op een plezierige en gezellige manier huiswerk te maken. Samen met Surplus en de gemeente wordt dit gerealiseerd.

De buurtvaders hebben ook besloten om hun organisatie daardoor steviger weg te zetten. Ze richten de stichting Vaders en Zonen op. Je moet kinderen heel jong leren kennen. Op hun achtste al. De buurtvaders willen op de scholen kinderen uit gaan leggen hoe ze zich horen te gedragen. Op die manier leren de jochies tegelijk respect voor de vaders en iedereen kent elkaar. Daardoor zijn ze ook op hun 14e nog goed aanspreekbaar op gedrag en bezigheden.

Het grootste probleem vormt het onduidelijke toekomstperspectief. Ze hebben nu een subsidie van het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling. Wat sommige buurtvaders steekt is dat in een ander project het gelukt is om voor hetzelfde werk beroepskrachten aan te trekken. In dit project is dat niet aangevraagd.

Een ding is duidelijk. De buurtvaders kennen niet alleen de kern van de gemeenschap, ze zijn de kern van de gemeenschap. Zulke projecten zijn verschrikkelijk belangrijk om de verbinding te blijven maken tussen de verschillende groepen in de samenleving. In dit geval vooral in de Marokkaanse gemeenschap. Ze geven talloze leuke voorbeelden waarbij ze groepen met elkaar in contact brengen. Ouderen van Raffi met hangjongeren bijvoorbeeld. Nu groeten ze elkaar weer. Buurtbewoners die last hadden van hangjongeren leerden van de jongeren zelf op welke wijze je elkaar gewoon aan kan spreken. Ze hadden de overlast zelf niet eens in de gaten.

Sociale pojecten om te koesteren. Ondanks dat de buurtvaders veel werk verzetten, moet het succes en de inzet ook worden gewaardeerd. In aandacht en ook materieel. Anders kunnen ze zo’n verantwoordelijkheid niet blijvend volhouden.Dodenherdenking 2009 Breda

Politiek & Maatschappelijk Posted on 05 May, 2009 15:25:56

Al jaren duurt de kranslegging bij de dodenherdenking in Breda lang. Er zijn nou eenmaal veel groeperingen die een krans of bloemstuk willen leggen. 

Op het moment dat de Last Post klinkt en de erewacht met het geweer op de schouder staat, is de kranslegging niet afgerond. Na de 5 volksliederen en twee minuten stilte gaat dan de kranslegging dan weer verder…..

Soms wordt geprobeerd de plechtigheid te bekorten. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld de burgemeester namens alle politieke partijen één krans te laten leggen in plaats van allemaal apart. 

De achterban van de PvdA geeft er de voorkeur aan om als politieke beweging een eigen krans te leggen. En dat is te begrijpen. De oorlog heeft voor de SDAP’ers van die tijd een grote impact op hun leven. Tot het moment dat de achterban van de PvdA in kan stemmen met het leggen van één enkele krans namens iedereen, is het ongemak van de lange kranslegging dan ook niet goed uit te bannen. 

De enige mogelijkheid om de kransleggingen te bekorten is door de kransen gelijktijdig door meerdere organisaties te laten leggen. Dat had de PvdA voorgesteld en ook Groen Links kon met gezamenlijke kranslegging instemmen. Vervolgens werd de kranslegging bepaald een vreemde en onbegrijpelijke vertoning. VVD en Leefbaar Breda leggen zelf geen krans. De krans van de gemeente Breda is voor hen voldoende. Die is mede namens hen. 

PvdA en Groen Links Breda werden tegelijk uitgnodigd voor de kranslegging. Piet Hein Scheltens, Selçuk Ackinsi, Carin Benders en Henk Haarhuis legden gezamenlijk de twee kransen van hun politieke bewegingen. Daarna kwamen CDA, D66, SP en B97 ieder met hun eigen krans….apart. Voor de insiders in de politiek moet dat er vreemd hebben uitgezien. Is dit de aanzet ot een fusie of lijstverbinding?? Dat laatste zou trouwens nog best kunnen ook, maar dat is nog veel te vroeg. Persoonlijk miste ik ook enkele trouwe kransleggers, het Heerengenootschap Foppe, en het COC. Maar ook aanwezigen namens de moslimgemeenschap die er vorig jaar waren, heb ik nu niet gezien. 

Na de herdenking in het Valkenberg was er een prachtig concert van het Koninklijk Breda’s Mannenkoor. Vooral het eerste stuk : Tebe Poem van Bortnianski vond ik ontroerend. Zo’n mannenkoor op sterkte heeft tegelijk de klank van de oude socialistische strijdliederen,  Russische koren en kerstmuziek.

http://www.youtube.com/watch?v=IqGrC8Tr9FA

http://www.youtube.com/watch?v=qPSh7XBHC6UNoodklok – kenberg

Politiek & Maatschappelijk Posted on 29 Nov, 2008 09:21:35

Een prachtige combinatie van natuurwaarden, behoud van monumenten, 400 woningen waarvan 30% sociale huur. SP, CDA, B97 en PvdA, zijn enthousiast. Mijn aansporing: partners, blijf in gesprek en kijk hoe je de plannen nog verder kunt verbeteren, maar ik durf het plan in mijn fractie te verdedigen.

Woonzorggroep Vitalis is met Breda aan het bezien hoe een project in het gebied Klokkenberg kan worden gerealiseerd. Innovatieve woonconcepten en zorgconcepten waardoor medioren en senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarbij wordt het milieuvriendelijk cradle to cradle principe gebruikt. Daarnaast wordt het monument behouden en wordt een meander in de Mark weer geopend. Waar nu veel steen en plein ligt komt natuur en park. Niks mis met dit plan waar ook nog eens 30% sociale huur wordt gebouwd. Voor linkse partijen een snoepje van een project… zou je zeggen.
En je mag best nog verder sleutelen aan natuuroptimalisatie, halfondergrondse parkeergelegenheid met begroeiing….allemaal afwerking. Ook de positie van de nog aanwezige Berkenhofschool is nog een onderhandelingspunt. Allemaal afhankelijk van realisering van voldoende verdiencapaciteit natuurlijk.

Blog Image

De 19 natuurorganisaties die in een klankbordgroep grote invloed hadden uitgeoefend op de plannen maakten onverwachts gehakt van het plan. Daarmee riskeren ze het enthousiasme van de gemeente voor betrekken van dit soort klankbordgroepen kwijt te raken. In elk geval maakte Janus Oomen er geen geheim van heel erg teleurgesteld te zijn in de deelnemers aan de klankbordgroep. En ik kan het college hierin goed begrijpen. Je moet altijd opbouwend blijven meedenken, vooral wanneer nu anderen aan zet zijn. Wat je dan nog hebt aan bezwaren vraag je in het project mee te nemen. In een nagesprekje met Joop van Riet van de vogelwerkgroep heb ik er op aangedrongen om altijd in gesprek te blijven. Tel je knopen, tel de meters natuurwinst, tel de vogels, tel ook de woningen voor senioren. Bestempel projecten waar zo zorgvuldig aan gesleuteld wordt niet als een modegril.

Maar de drive van de natuurgroepen is vanuit hun achtergrond dan nog te begrijpen, ook al is het een onjuiste handelwijze en konden ze meer winst halen uit het aanspreken van de politiek.

De politiek was helemaal niet te begrijpen. De VVD twijfelde er aan of het project wel geschikt voor sociale huur. Wonen in het buitengebied is blijkbaar meer geschikt voor mensen die hoge huren kunnen betalen. De VVD maakte handig gebruik van de protesten van de natuurorganisaties om de behoefte aan sociale huur te miniseren. Maar dat deed ook coalitiepartij Groen (Links?)die zich kritiekloos aansloot bij de natuurbewegingen. Onbegrijpelijk. Zo’n harde toon tegen zo’n mooi ontwikkeld plan. Ik had vooral van Groen Links anders verwacht. Je zit in een coalitie en dat zoek je je winst op een andere manier.Reactie op de ingezonden brief van Frank….

Politiek & Maatschappelijk Posted on 13 Nov, 2008 18:13:07

Ja, Frank…..Je hebt uitgebreid de kans gekregen voor het rechtzetten van wat je als onrecht ziet. Ik zie in het verhaal echter niks nieuws. Je herhaalt feitelijk wat je in de raad heb gezegd. De SP hoort natuurlijk als potentieel grote partij, zich te bemoeien met de grote problemen, met de coalitiepartijen samen….graag SP. In plaats van een visie op grote zaken, tref ik wederom een Frank Vergroesen die namens de SP de tanden stukbijt op toiletten in het Valkenberg, voorkomen van een growshop en een oversteekprobleem. Daarmee kun je niet verbergen dat je je hebt afgekeerd van de wijkontwikkeling. Je herhaalt weer de grammofoonplaat terwijl je weet dat we al zeker 10 jaar bezig zijn met hele moeilijke opgaven in herstructureringswijken. Je hebt gewoon letterlijk gezegd dat mensen eerst goed moeten wonen voor je andere problemen aan moet pakken. Dat is dus gewoon onzin. Sociale ellende en huiselijk geweld, ernstige ziekten, eenzaamheid en verslavingsellende laten de coalitiepartijen NIET wachten tot mensen in betere woningen zitten. Deze enorme blunder moet je niet achter een pispot in het Valkenberg verstoppen Frank. Gewoon erkennen dat het tijd wordt dat op sociaal gebied de SP te vertrouwen is. We gaan het toch niet meemaken dat de SP aan het blauwe bandje van de VVD loopt?Socialisten voor Vrijheid en Democratie…..

Politiek & Maatschappelijk Posted on 09 Nov, 2008 01:03:45

Wie had dat ooit kunnen denken….

Een socialistische fractie die de sociale problemen van deze stad opzettelijk NIET wil oplossen. Een socialistische fractie die kiest voor bezuinigingen in een tijd waarin dat nou net helemaal niet moet en ook niet nodig is….. Een socialistische fractie die de noodzakelijke verhoging van de belasting van de hand wijst….. terwijl de eigen achterban vanwege de volledige kwijtschelding deze belastingen niet eens betaalt. Daarmee helpt deze Socialistische fractie vooral de hogere inkomens. Die zouden deze enkele euro’s belasting niet kunnen betalen. Dat terwijl we weten dat de koopkracht volgend jaar gewoon stijgt.

Nou is daar niks mis mee als je dat hoort van een VVD fractie. Maar nee…..het komt van de Socialistische Partij!!?

Daarmee wil de SP de interventies achter de voordeur bij mensen in problemen onmogelijk maken. Het extra investeren in de buitenruimte ongedaan maken. Zelfs de zeer nodige extra impuls voor de samenwerking met de woningcorporaties wijst deze fractie van de hand. De reden? De 6 pagina’s plannen in de begroting zijn niet gedetailleerd genoeg. Nou is er helemaal niks mis met SMART formuleren. Je moet daarentegen toch het betrekkelijk bescheiden bedrag dat voor een flink aantal jaren wordt ingezet voor onder andere de sociale component herstructurering kunnen reserveren zonder de kassabonnetjes daar al naast te leggen….Dat is toch gewoon het begroten van plannen op de langere termijn? 

Als de SP had gevraagd de reservering te verdubbelen, dan had ik ze gesnapt. Opkomen voor de zwaksten in deze samenleving, het zou ze gesierd hebben. Maar ook nog bezuinigingen vragen van 8.7 miljoen op het budget voor welzijn, buitenruimte en milieu??? Onbegrijpelijk.

Ik spreek voortaan van de Socialisten voor Vrijheid en Democratie. (de SVD)

Ik vrees dat ze het eigenlijk niet door hadden. Konden we maar wat meer met de SP ers samenwerken ipv dat de SP voor schut staat in een onbedoelde poging het sociaal beleid om zeep te helpen.

Gelukkig houdt de solide meerderheid in deze gemeenteraad het schip op koers.Ontwerpen en afwerken

Politiek & Maatschappelijk Posted on 15 Sep, 2008 10:49:24

In IJpelaar is men heel blij met de vernieuwde fietspaden langs een kant van de Zwijnsbergenstraat en de Marialaan.
Alleen de aansluiting op de Zwijnsbergenstraat is nog niet overal goed. Er staat water zogauw er een bui is gevallen. Er zijn ook nog wat andere afwerkproblemen. Na een melding van de wijkraad en mijn eigen waarneming, is er duidelijkheid gekomen. De gemelde problemen worden nog in 2008 aangepakt. smiley

Blog ImageNext »