Het is zeer onverkwikkelijk om vanuit een dubbele positie als volksvertegenwoordiger dingen op de ene plaats te bepalen die op een andere plek effect hebben.
Juist om die reden zou in mijn ogen de positie van Tweede Kamerlid en Raadslid in een gemeente onverenigbaar moeten zijn. Immers, de Tweede Kamer en de Provinciale Staten bemoeien zich indirect met het beleid van de gemeenten. Dat blijkt uit de activiteiten van het onlangs gepromoveerde VVD kamerlid Klaas. Door zijn amendement in de Tweede Kamer “regelt” hij het beëindigen van lokale bekostiging en kan daardoor weer een ander lokaal project torpederen. Door die handelwijze beïnvloedt hij actief de autonomie van de gemeente. Dat heet volgens mij détournement de pouvoir.
De positie van Raadslid, Statenlid, en Tweede Kamerlid tegelijk zou dan ook tot de onverenigbaarheid van functies moeten worden gerekend. Een volksvertegenwoordiger moet slechts van één vertegenwoordigend lichaam gekozen lid zijn.