28 november 2011

PERSBERICHT

Breda-Actief is en blijft actief voor
inwoners Breda, sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties

Ongeacht de berichtgeving gaan alle activiteiten van
Breda-Actief gewoon door: de uitreiking van de Vrijwilligerspenning, de
cursussen, de sportactiviteiten, de vacaturebank, de maatschappelijke stages en
alle andere geplande afspraken en activiteiten, ook ná 1 januari.

BN/de Stem berichtte zaterdag j.l. dat de ‘de stekker er
uit gaat’. Het bestuur van Breda-Actief acht een zelfstandig voortbestaan van
Breda-Actief niet haalbaar en verschilt daarin van inzicht met het personeel
van de stichting. Zij zien voldoende perspectieven voor de toekomst. Het
personeel wil daarom ook graag álle mogelijkheden, dus ook het zelfstandig voortbestaan,
onderzocht zien.

Breda-Actief stimuleert deelname aan vrijwilligerswerk
en sport
om welzijn en gezondheid in Breda te bevorderen. Inwoners van de
gemeente Breda, vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen kunnen bij ons
terecht met al hun vragen.
————————————————————————————————————————
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Corrie Marijnissen

tel 06- 25510645