Een prachtige combinatie van natuurwaarden, behoud van monumenten, 400 woningen waarvan 30% sociale huur. SP, CDA, B97 en PvdA, zijn enthousiast. Mijn aansporing: partners, blijf in gesprek en kijk hoe je de plannen nog verder kunt verbeteren, maar ik durf het plan in mijn fractie te verdedigen.

Woonzorggroep Vitalis is met Breda aan het bezien hoe een project in het gebied Klokkenberg kan worden gerealiseerd. Innovatieve woonconcepten en zorgconcepten waardoor medioren en senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarbij wordt het milieuvriendelijk cradle to cradle principe gebruikt. Daarnaast wordt het monument behouden en wordt een meander in de Mark weer geopend. Waar nu veel steen en plein ligt komt natuur en park. Niks mis met dit plan waar ook nog eens 30% sociale huur wordt gebouwd. Voor linkse partijen een snoepje van een project… zou je zeggen.
En je mag best nog verder sleutelen aan natuuroptimalisatie, halfondergrondse parkeergelegenheid met begroeiing….allemaal afwerking. Ook de positie van de nog aanwezige Berkenhofschool is nog een onderhandelingspunt. Allemaal afhankelijk van realisering van voldoende verdiencapaciteit natuurlijk.

Blog Image

De 19 natuurorganisaties die in een klankbordgroep grote invloed hadden uitgeoefend op de plannen maakten onverwachts gehakt van het plan. Daarmee riskeren ze het enthousiasme van de gemeente voor betrekken van dit soort klankbordgroepen kwijt te raken. In elk geval maakte Janus Oomen er geen geheim van heel erg teleurgesteld te zijn in de deelnemers aan de klankbordgroep. En ik kan het college hierin goed begrijpen. Je moet altijd opbouwend blijven meedenken, vooral wanneer nu anderen aan zet zijn. Wat je dan nog hebt aan bezwaren vraag je in het project mee te nemen. In een nagesprekje met Joop van Riet van de vogelwerkgroep heb ik er op aangedrongen om altijd in gesprek te blijven. Tel je knopen, tel de meters natuurwinst, tel de vogels, tel ook de woningen voor senioren. Bestempel projecten waar zo zorgvuldig aan gesleuteld wordt niet als een modegril.

Maar de drive van de natuurgroepen is vanuit hun achtergrond dan nog te begrijpen, ook al is het een onjuiste handelwijze en konden ze meer winst halen uit het aanspreken van de politiek.

De politiek was helemaal niet te begrijpen. De VVD twijfelde er aan of het project wel geschikt voor sociale huur. Wonen in het buitengebied is blijkbaar meer geschikt voor mensen die hoge huren kunnen betalen. De VVD maakte handig gebruik van de protesten van de natuurorganisaties om de behoefte aan sociale huur te miniseren. Maar dat deed ook coalitiepartij Groen (Links?)die zich kritiekloos aansloot bij de natuurbewegingen. Onbegrijpelijk. Zo’n harde toon tegen zo’n mooi ontwikkeld plan. Ik had vooral van Groen Links anders verwacht. Je zit in een coalitie en dat zoek je je winst op een andere manier.