Ja, Frank…..Je hebt uitgebreid de kans gekregen voor het rechtzetten van wat je als onrecht ziet. Ik zie in het verhaal echter niks nieuws. Je herhaalt feitelijk wat je in de raad heb gezegd. De SP hoort natuurlijk als potentieel grote partij, zich te bemoeien met de grote problemen, met de coalitiepartijen samen….graag SP. In plaats van een visie op grote zaken, tref ik wederom een Frank Vergroesen die namens de SP de tanden stukbijt op toiletten in het Valkenberg, voorkomen van een growshop en een oversteekprobleem. Daarmee kun je niet verbergen dat je je hebt afgekeerd van de wijkontwikkeling. Je herhaalt weer de grammofoonplaat terwijl je weet dat we al zeker 10 jaar bezig zijn met hele moeilijke opgaven in herstructureringswijken. Je hebt gewoon letterlijk gezegd dat mensen eerst goed moeten wonen voor je andere problemen aan moet pakken. Dat is dus gewoon onzin. Sociale ellende en huiselijk geweld, ernstige ziekten, eenzaamheid en verslavingsellende laten de coalitiepartijen NIET wachten tot mensen in betere woningen zitten. Deze enorme blunder moet je niet achter een pispot in het Valkenberg verstoppen Frank. Gewoon erkennen dat het tijd wordt dat op sociaal gebied de SP te vertrouwen is. We gaan het toch niet meemaken dat de SP aan het blauwe bandje van de VVD loopt?