Wie had dat ooit kunnen denken….

Een socialistische fractie die de sociale problemen van deze stad opzettelijk NIET wil oplossen. Een socialistische fractie die kiest voor bezuinigingen in een tijd waarin dat nou net helemaal niet moet en ook niet nodig is….. Een socialistische fractie die de noodzakelijke verhoging van de belasting van de hand wijst….. terwijl de eigen achterban vanwege de volledige kwijtschelding deze belastingen niet eens betaalt. Daarmee helpt deze Socialistische fractie vooral de hogere inkomens. Die zouden deze enkele euro’s belasting niet kunnen betalen. Dat terwijl we weten dat de koopkracht volgend jaar gewoon stijgt.

Nou is daar niks mis mee als je dat hoort van een VVD fractie. Maar nee…..het komt van de Socialistische Partij!!?

Daarmee wil de SP de interventies achter de voordeur bij mensen in problemen onmogelijk maken. Het extra investeren in de buitenruimte ongedaan maken. Zelfs de zeer nodige extra impuls voor de samenwerking met de woningcorporaties wijst deze fractie van de hand. De reden? De 6 pagina’s plannen in de begroting zijn niet gedetailleerd genoeg. Nou is er helemaal niks mis met SMART formuleren. Je moet daarentegen toch het betrekkelijk bescheiden bedrag dat voor een flink aantal jaren wordt ingezet voor onder andere de sociale component herstructurering kunnen reserveren zonder de kassabonnetjes daar al naast te leggen….Dat is toch gewoon het begroten van plannen op de langere termijn? 

Als de SP had gevraagd de reservering te verdubbelen, dan had ik ze gesnapt. Opkomen voor de zwaksten in deze samenleving, het zou ze gesierd hebben. Maar ook nog bezuinigingen vragen van 8.7 miljoen op het budget voor welzijn, buitenruimte en milieu??? Onbegrijpelijk.

Ik spreek voortaan van de Socialisten voor Vrijheid en Democratie. (de SVD)

Ik vrees dat ze het eigenlijk niet door hadden. Konden we maar wat meer met de SP ers samenwerken ipv dat de SP voor schut staat in een onbedoelde poging het sociaal beleid om zeep te helpen.

Gelukkig houdt de solide meerderheid in deze gemeenteraad het schip op koers.