De Stem van 27 februari. Paginagroot herdenken van de raadsleden van de afgelopen 4 jaar. Ik sta er niet bij.

Het is toch wel pijnlijk moet ik bekennen. Woedend ben ik eigenlijk. Niet eens de moeite om mij te herinneren. Toch twaalf jaar geprobeerd verbindend te zijn. En ik denk succesvol.

Blij toch omdat Schapendonk aan mijn foto na twaalf jaar gemeenteraad niet een lullige belediging heeft gekoppeld. Beetje beledigd dat ik er niet gewoon bij sta.
Laatst bleek uit een onderzoek naar bekendheid van politici dat 5% van de Bredanaars mij persoonlijk kende. Daar kun je tevreden over zijn. Toch meer dan 9000 mensen. Met plezier gedaan hoor die twaalf jaar. Acht jaar mijn fractie als fractievoorzitter mogen dienen.
Zeer nauw betrokken geweest bij het onstaan van de griffie en het dualisme. Ook mijn stempel mede gedrukt op benoemingsproces van Peter van der Velden, Nico van Mourik en Toine Teunis. Heeft namens de PvdA stevig veiligheidsbeleid ingezet. Preventief fouilleren was mijn voorstel. Ook de vergadercyclus naar 6 weken was een idee van mij. Aan het begin intensief betrokken geweest bij de ligging van het HSL tracée. Voorkeur kreeg uiteindelijk het plan waarbij aan de zuidkant van de stad nog een ontwikkelingsgebiedje (de Spie) zou ontstaan. In de fractie steunen van NAC krachtig gesteund. Met anderen in het hol van de leeuw bij de supporters de grenzen aangegeven.
Wat ook een idee van mij is geweest is een eigen budget van de gemeenteraad waardoor ze ook zonder beroep op begrotingswijzigingen konden tegemoet komen aan bijzondere wensen of tussentijdse knelpunten. Ik mocht ook na een aantal pittige overleggen ook het Cruijfcourt Haagse Beemden voorstellen. De gedachte over de ontwikkeling van het beheer van het Chassée gebied door een grote vereniging van eigenaren. Als volksvertegenwoordiger opgekomen voor mensen en groepen bij knelpunten.
Met genoegen denk ik terug aan de samenwerking met heel veel ambtenaren op het stadskantoor. Ik heb met succes geprobeerd altijd de verbinding tussen gemeentehuis en stadskantoor in stand te houden. Altijd mijn oor en oog open gehouden voor de dingen die daar speelden.

Ik was geen gewiekst debater. Niet de grootste clown. Wel bijgedragen aan degelijk bestuur.

Laatste half jaar tot mijn ongenoegen zeer gehinderd soort een gecompliceerde beenbreuk. Daardoor misschien minder zichtbaar…maar niet uitgegumd, niet opgelost en mijn naam staat als gelukkig als aanwezig bij bijna alle vergaderingen waar ik bij hoorde te zijn.

Op plaats 25 van de kieslijst, maar met deze ervaring heb ik de neiging als ik genoeg voorkeur voorkeurstemmen krijg, het toch te doen.