Vroeg in de avond bespreken de buurtvaders de knelpunten in hun gebied. Daarna gaan ze de straat op. Rondlopen in de wijk, maar ook langs vaste plekken. Ze durven iedereen aan te spreken, iedereen heeft respect voor ze. Van kleine jochies tot vaders en moeders, iedereen groet de buurtvaders als ze op straat zijn. In hun werk komen ze ook veel verschillende problemen tegen. Om 23:00 uur spreken ze een knul aan. Wat hij op straat deed zo laat…..En dan blijkt verrassend een heel andere reden dan je zou verwachten. Zijn zusjes mogen eerst huiswerk op de computer maken. Hij is pas daarna aan de beurt. Reden voor de buurtvaders om hun activiteiten te verbreden naar bijvoorbeeld een mogelijkheid om op een plezierige en gezellige manier huiswerk te maken. Samen met Surplus en de gemeente wordt dit gerealiseerd.

De buurtvaders hebben ook besloten om hun organisatie daardoor steviger weg te zetten. Ze richten de stichting Vaders en Zonen op. Je moet kinderen heel jong leren kennen. Op hun achtste al. De buurtvaders willen op de scholen kinderen uit gaan leggen hoe ze zich horen te gedragen. Op die manier leren de jochies tegelijk respect voor de vaders en iedereen kent elkaar. Daardoor zijn ze ook op hun 14e nog goed aanspreekbaar op gedrag en bezigheden.

Het grootste probleem vormt het onduidelijke toekomstperspectief. Ze hebben nu een subsidie van het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling. Wat sommige buurtvaders steekt is dat in een ander project het gelukt is om voor hetzelfde werk beroepskrachten aan te trekken. In dit project is dat niet aangevraagd.

Een ding is duidelijk. De buurtvaders kennen niet alleen de kern van de gemeenschap, ze zijn de kern van de gemeenschap. Zulke projecten zijn verschrikkelijk belangrijk om de verbinding te blijven maken tussen de verschillende groepen in de samenleving. In dit geval vooral in de Marokkaanse gemeenschap. Ze geven talloze leuke voorbeelden waarbij ze groepen met elkaar in contact brengen. Ouderen van Raffi met hangjongeren bijvoorbeeld. Nu groeten ze elkaar weer. Buurtbewoners die last hadden van hangjongeren leerden van de jongeren zelf op welke wijze je elkaar gewoon aan kan spreken. Ze hadden de overlast zelf niet eens in de gaten.

Sociale pojecten om te koesteren. Ondanks dat de buurtvaders veel werk verzetten, moet het succes en de inzet ook worden gewaardeerd. In aandacht en ook materieel. Anders kunnen ze zo’n verantwoordelijkheid niet blijvend volhouden.