Het nieuwe jaar is goed begonnen. Nooit heb ik zoveel leuke en enthousiaste contacten gehad tijdens nieuwjaarsbijeenkomsten dan dit jaar. Peter Elbers van de Ginnekenweg Noord kan het deeg van pizza’s laten draaien. Op de vraag hoe het gaat met de herinrichtingsplannen van de Ginnekenweg, zegt Peter dat ze deze week het verlichtingsplan bespreken. Onmiddellijk hebben we gesuggereerd dat een experiment met zuinige en milieuvriendelijke verlichting wel interessant zou zijn.

Henk Mannaert heb ik uitgebreid gesproken over de uitbreiding van de sluitingstijden in de horeca. We hebben afgesproken dat we samen een paar nachten met de politie meelopen. De invoering van de nieuwe sluitingstijden gaan we strak in de gaten houden.

Met Jetty Rattink van de Nieuwe Veste afgesproken dat Breda-Actief en de amateur cultuursector gaan samenwerken en ondersteuning realiseren.

Met Jan Ripson heb ik meerdere keren stevig gesproken over de aanpak van Rooftop en de vervuiling van het gebied bij de singel. Jan vond ook dat de wijkraden een iets hoger bedrag per inwoner nodig hebben om hun werk goed te doen.

Frank Timmers van de Stilte zocht contact met de Tweede Kamer vanwege de nieuwe tranche kunstsubsidies van het Rijk.

Andre Lips, mijn collega fractievoorzitter van het CDA was tot mijn plezier bij de nieuwjaarsreceptie van de PvdA aanwezig. Dat is zeer op prijs gesteld Andre.

Met Rien Voorbraak, politiechef Centrum heb ik gesproken over de zorg dat het lijkt of de steekincidenten toenemen. Die indruk is gelukkig niet juist. Gebruik maken van het preventief fouilleren is volgens hem nog niet nodig in Breda.

Met Kees Verbraak, de voormalige directeur van de Boomgaard en zijn echjtgenote hebben we lang gesproken over transferia, afschaffen van de grote parkeergarages en over de vraag of het Seeligterrein niet meer kan worden benut, bijvoorbeeld voor het spelen van kinderen.

Met Nora Kasrioui, statenlid en lid van het partijbestuur heb ik zeer indringend gesproken over de positie van de PvdA en op welke wijze de partij de lift naar boven weer moet vinden.

Met de oprichters van een Arubaanse TV zender heb ik gesproken over hun ondersteunings-ontbijt. Ik zal er heen gaan op 19 januari.

Bij de nieuwjaarsreceptie bij NAC heb ik uitgebreid gesproken met de nieuwe teamchef politie in Breda-Noord. Ook met districtschef Paul Martens even geproken. We kwamen tot de conclusie dat de gemeenteraad eigenlijk weinig invloed uitoefent op de jaarplannen politie. Ik heb me zeer zeker voorgenomen daar dit jaar wat mee te doen en zal een memo aan de commissie sturen daarover.

De nieuwjaarsbijeenkomst van de FNV leverde de suggestie op voor meer souplesse bij de corporaties om kamers aan studenten te verhuren. We moesten daar vlgs de gesprekspartner bij het formuleren van de prestatieafspraken meer aandacht aan besteden.

Ik kreeg bij het FNV ook een zeer kritische brief mee over de ontslagproblematiek.

En zo waren er nog veel meer hele leuke encounters.

Ik heb er veel van geleerd en van meegenomen.
Bruikbare dingen, zinvolle thema’s en plannen.
Eigenlijk moeten we nog veel meer borrelen en kletsen. Dan hoor je nog eens wat en kun je ook wat doen.

De eerste fractie memo over milieu en verlichting is al weg.