Op reis door China vraag je je natuurlijk ook af hoe leefbaar het is met zo’n sterk gezag vanuit Bejing. Een paar opvallende dingen: niemand van de delegatie heeft zich in China onveilig gevoeld. Ook vrienden die weken en maanden door China trokken zeggen dat. En toch zie je bijna nergens politie. Nergens militairen. Je zou denken dat men op de luchthavens, met alle risico’s en dreigingen juist daar enorm machtsvertoon ten toon zou spreiden. Geen machtsvertoon gezien. Ik heb daar ook geen verklaring voor.

Blog Image

Toch, zo’n enorm volk van 1,5 miljard mensen moet eten en wonen en wil welvaart. Dat blijkt uit alle gesprekken die we voerden. Men wil welvaart, maar ook beheersing van milieu, CO2, vermindering van smog, veiligheid en leefbaarheid.
Ziedaar de opgave aan alle steden.
Zo’n groot volk in de hand houden, voeden, opvoeden en verstandig sturen is een hele moeilijke opgave.
Als men ingrijpt gaat het ook bepaald rigoureus. Ontwikkelingsruimte van 20 km2 is geen sinecure, maar men pakt het aan. Duivelse dilemma’s want dat kost veel boeren hun landbouwgrond, maar zonder dat kun je geen 2 miljoen mensen huisvesten.

Blog Image

Dat zelfde hebben we gezien bij de afschaffing van brommers. Vanuit Bejing heeft men het gebruik van brommers vanwege lawaai en CO2 in korte tijd afgeschaft. Maar niet zonder er wat voor in de plaats te stellen. Al rekenend bleek de vervuiling door vervanging met electrische fietsen een gunstige milieubalans op te leveren. En dan pakt men wel krachtig door. Dat bedoelde ik met bestuurskracht. Je kunt je het hier niet voorstellen, maar vanuit centrale regie kan men daar snel tot grote verbeteringen komen. Er rijden nu in de steden bijna alleen nog maar snorrende fietsen en electro-karretjes met gereedschap, materiaal enz. Overigens naast hele oude sputterende vrachtwagens, rokende taxi’s en dergelijke. Maar je moet soms een begin maken en dan verder verbeteren.

Blog Image Mrs. Wang, President of Electrical Bycicle

Een bedrijf (CF) waar we op bezoek waren, wil graag ook electrische vrachtwagens en bussen ontwikkelen. Men zoekt naar verbetering van technlogie en accu-capaciteit om dat mogelijk te maken.